Λόγος ο Υπερβαίνων

Λόγος ο Υπερβαίνων

Ο εγκέφαλος είναι το όργανο του λόγου,  όχι το αντίστροφο,  δηλαδή ο εγκέφαλος γεννά το λόγο και ο λόγος τον υπερβαίνει, τον χρησιμοποιεί. Γ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Top