Εν Δελφοίς

Εν Δελφοίς

Ο εσωτερικός λόγος της Πυθίας, εξωτερικεύεται, εικονιζόμενος παραφασικός, δηλαδή, πολλαπλήν περιέχων σημασίαν, ουχί εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.Χ.ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ
Ο τρόπος λοιπόν που ο άνθρωπος αποκτά και χρησιμοποιεί την ομιλία είναι “παραφασικός”.Γ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Top