Προορισμός

Προορισμός

Ο εγκέφαλος δεν είναι προορισμένος να καταλήξει σε καμιά γλώσσα. Γ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Top