Έστιν ουν λόγος

Έστιν ουν λόγος

…. Λόγος είναι η κίνηση, η αέναη κίνηση των ακινήστων νοημάτων. Γ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Top