Λόγος ο Αμετακίνητος

Λόγος ο Αμετακίνητος

Και το γρανιτώδες σκληρό άγονο έδαφος, υποστηρίζει το αμετακίνητο του λόγου.
Χ.ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Top