Δοκίμιο στο λόγο

Δοκίμιο στο λόγο

Τα αεικίνητα νοήματα ίπτανται επί των υδάτων, αναπαυόμενα, επί στερεών τμημάτων γης και το θαλασσινό θρόϊσμά τους επί της στερεάς γης, μετατρέπεται σε ήχο, σε βοή, επί των υδάτων και επί της γης. Χ.ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Top