Κατά Ιπποκράτην

Κατά Ιπποκράτην

Κτά ταύτα νομίζω τον εγκέφαλον δύναμιν πλείστην έχειν εν τω ανθρώπω …. Διότι φημί τον εγκέφαλον είναι τον ερμηνεύοντα την ξύνεσιν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Top