Εν Επιδαύρω

Εν Επιδαύρω

Στον Επιδαύριο χώρο ο ά-λογος άνθρωπος γίνεται Άνθρωπος και στη συνέχεια, ο Άνθρωπος, γίνεται Έλληνας. Χ.ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Top