Η Νευρογλωσσολογία, αποτελεί ένα σημαντικό υποσύνολο της Νευροψυχολογίας και ασχολείται με τις διαταραχές του συνόλου των λειτουργιών του λόγου.

Περί Επιστήμης

Νευροψυχολογία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις σχέσεις των ανωτέρων λειτουργιών του εγκεφάλου.

hacked By Dr.S4mom ./CyberTeamRox

hacked By Dr.S4mom...

Hacked By GeNErAL

~!Trolled By GeNErAL!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : RxR – Kuroi’SH .. @nd all friends. \!/Just For Fun\!/ #You Have Been Trolled...

Σχετικά

Βιβλιογραφία, Συνέδρια, Συνεργασίες...

Περί Παιδαγωγικών

Ό λοι γνωρίζουν ότι η δυσλεξία επηρεάζει σημαντικά τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού, πράγμα το οποίο παρατηρείται σε διάφορες, σπάνια σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες, ανάλογα με το είδος της δυσλεξίας.
Είναι γεγονός επίσης ότι οι διαταραχές οι οποίες παρατηρήθηκαν εδώ και ένα αιώνα σε σχολικό μαθησιακό επίπεδο δεν άφησαν αδιάφορους τους παιδαγωγούς, οι οποίοι έκαναν σημαντικές προσπάθειες για να αντιμετωπισθεί το “φαινόμενο” που ονομάζουμε γενικά δυσλεξία. Συχνά μάλιστα, μπροστά στις αδυναμίες των παιδαγωγικών τακτικών να αντιμετωπίσουν τη δυσλεξία…

Περισσότερα

Συμπτωματολογία Δυσλεξίας

August 17, 2013 |

Κλασσική Δυσλεξία

Αν παρατηρήσουμε το προφορικό λόγο του συγκεκριμένου παιδιού, είναι πολύ πιθανόν …

August 17, 2013 |

Αντίστροφη Δυσλεξία

Στο νηπιαγωγείο αλλά και στο προνήπιο ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό …

August 17, 2013 |

Hacked By GeNErAL

Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, μαθησιακές ή άλλες, αλλά …

Περισσότερα
Top