Συμμετοχή σε Συνέδρια [Πανελλήνια & Διεθνή]

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα επί δυσλεξίας.
Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα επί δυσλεξίας. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
Γεγονός : 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Ημερομηνία : Αθήνα, 5-9 Μαίου 1998

Ταξινόμιση των διαφόρων μορφών της δυσλεξίας με βάση τα ανάλογα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα σε επίπεδο διάγνωσης.
Ταξινόμιση των διαφόρων μορφών της δυσλεξίας με βάση τα ανάλογα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα σε επίπεδο διάγνωσης. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
Γεγονός : 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Ημερομηνία : Αθήνα, 5-9 Μαίου 1998

Les positions de la bulbe occulaire dans l’etude de la diagnostique de la dyslexie.
Les positions de la bulbe occulaire dans l’etude de la diagnostique de la dyslexie. Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics

Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Diagnose de la dyslexie par l’etude du fonctionnement cerebral par l’electroencephalogramme mapping et la classification de la dyslexie en 5 types differents.
Diagnose de la dyslexie par l’etude du fonctionnement cerebral par l’electroencephalogramme mapping et la classification de la dyslexie en 5 types differents. Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics

Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Methode neuropsychologique en logotherapie neurolonguistique sur la therapie de la dyslexie.
Methode neuropsychologique en logotherapie neurolonguistique sur la therapie de la dyslexie. Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics

Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Thechniques diagnostiques en logotherapie neurolinguistique.
Thechniques diagnostiques en logotherapie neurolinguistique. Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics

Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Συμπτωματολογία – Διάγνωση της δυσλεξίας στην προσχολική και σχολική ηλικία σε σχέση με τα ανάλογα ΗΕΓραφικά ευρήματα.
Συμπτωματολογία – Διάγνωση της δυσλεξίας στην προσχολική και σχολική ηλικία σε σχέση με τα ανάλογα ΗΕΓραφικά ευρήματα. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
Γεγονός : 37ο Πανελλήνιο παιδιατρικό συνέδριο

Ημερομηνία : Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαϊου 1999

Pages: 1 2 3

Top